1. Rezerwacji stolików online w Browarze Mariackim można dokonywać z maksymalnym wyprzedzeniem 30 dni do przodu.
 2. Rezerwacji stolika na ten sam dzień, bądź następny można dokonać tylko drogą telefoniczną 32 708 08 78
 3. Maksymalna ilość osób dla której można dokonać rezerwacji to 10, każdą rezerwację grupową powyżej 10 osób prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 708 08 78 lub z działem sprzedaży +48 739 970 280 lub +48 505 815 906 lub e-mailowo: restauracja@browarmariacki.com.pl.
 4. Ze względu na komfort i wygodę naszych Gości dla rezerwacji powyżej 10 osób rezerwacje oraz menu ustalane są indywidualnie.
 5. Dokonując rezerwacji w panelu rezerwacji należy obowiązkowo podać następujące dane: datę, godzinę rezerwacji, imię osoby rezerwującej lub nazwę firmy, numer telefonu kontaktowego.
 6. Na wiadomości e-mailowe i rezerwacje odpowiadamy w ciągu 24 h.
 7. Rezerwacja stolika uznawana jest za potwierdzoną w przypadku zatwierdzenia i dokonania gwarancji płatności kartą kwoty w wysokości: 10 zł/od osoby.
 8. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych karty do obciążenia – rezerwacja nie będzie dokonana.
 9. Kwota rezerwacyjna w wysokości 10 zł jest kwotą zapewniającą rezerwację danego stolika. W przypadku, gdy rezerwacja jest realizowana zgodnie z zamówieniem opłata w wysokości 10 zł/od osoby jest zwalniana.
 10. Rezerwacja ważna jest do 20 minut od zarezerwowanej godziny.
 11. W przypadku braku anulacji rezerwacji restauracja dokonuje obciążenia płatności w wysokości 10 zł/od osoby i płatność jest ściągana z karty podanej w procesie rezerwacji.
 12. W przypadku przybycia mniejszej liczby Gości niż potwierdzona w rezerwacji opłata rezerwacyjna nie będzie ponoszona.
 13. W przypadku przybycia większej liczby Gości niż potwierdzona w rezerwacji Browar Mariacki nie gwarantuje większej liczby miejsc i dostępności dla każdego Gościa ponad rezerwację.
 14. Zwiększenie liczby Gości do dokonanej rezerwacji możliwe jest przez potwierdzeni e-mailowe na wskazany adres: restauracja@browarmariacki.com.pl  lub poprzez nową rezerwację w systemie.
 15. Zwiększenie liczby Gości do dokonanej rezerwacji drogą e-mailową jest skuteczne tylko wtedy gdy uzyska się pisemne potwierdzenie zwrotne o dokonanej zmianie. Browar Mariacki zastrzega jednocześnie, że odpowiedzi mailowo dokonujemy w ciągu 24 h.
 16. Wszelkie zapytania i niejasności związane z dokonaną rezerwacją można kierować na adres mailowy: restauracja@browarmariacki.com.pl lub pod numerem telefonu + 48 32 708 08 78.
 17. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu muszą zostać ustalone i potwierdzone pisemnie z managerem restauracji lub dyrektorem.
 18. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.